Năng lực quản trị xuất sắc
Top 3
Doanh nghiệp Việt Nam có điểm quản trị công ty tốt nhất trong khu vực ASEAN
Top 5
Doanh nghiệp nhóm vốn hóa lớn có Quản trị công ty tốt nhất
Top 15
Doanh nghiệp có năng lực quản trị tài chính tốt nhất
Top 3
Doanh nghiệp niêm yết được định chế tài chính, nhà đầu tư yêu thích và đánh giá cao
Khẳng định vị thế doanh nghiệp đầu ngành
Hai năm liên tiếp Top các công ty nổi bật nhất châu Á.
Công ty Tư vấn Kiến trúc Doanh nghiệp hướng đến kết quả kinh doanh được đánh giá 5 sao.
Top 8 nhà tư vấn tốt nhất về IoT tại châu Á - Thái Bình Dương.
Bẩy năm liên tiếp Top 10 Sao Vàng Đất Việt.
Top 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam.
Doanh nghiệp có đóng góp nổi bật cho ngành CNTT – TT Việt Nam.
Top "Strong Performer" về công nghệ RPA.
Giải Vàng và Top 10 sản phẩm số xuất sắc cho kinh tế số.
Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông băng rộng cố định tiêu biểu về chăm sóc khách.
Nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng phần mềm Điện toán đám mây tiêu biểu.
Tạo môi trường phát triển tài năng tốt nhất
Môi trường làm việc tốt nhất tại Nhật Bản, Mỹ, Singapore
3 năm liên tiếp là nơi làm việc tốt nhất ngành Công nghệ thông tin, Phần mềm và Ứng dụng, Thương mại Điện tử
Top 500 nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam 2022 - VBE500
Song hành cùng cộng đồng vượt qua thách thức
Top 50
Doanh nghiệp phát triển Bền vững năm 2022 - Khối doanh nghiệp niêm yết
Giải Vàng
Vì những đóng góp cho Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19 trong bối cảnh bình thường mới
Top 801 - 1000
Toàn cầu về đại học phát triển bền vững