Thông điệp Chủ tịch HĐQT
Thông điệp Chủ tịch HĐQT
Bước sang năm thứ 35, một cột mốc đáng tự hào. Chúng tôi đặt mục tiêu cao hơn đó là trở thành tổ chức kiến tạo hạnh phúc. Chiến lược FPT 2023-2025 được mang tên DC5-135.
Hậu đại dịch, năm 2022 vẫn được coi là mùa đông ảm đạm của nền kinh tế thế giới. Bình quân ba năm 2020-2022, tăng trưởng kinh tế thế giới được đạt khoảng từ 1,6% đến 1,8%, giảm một nửa so với bình quân của giai đoạn trước.
FPT 2022 - Tia nắng giữa mùa đông ảm đạm
“Chúng tôi hãnh diện vì hiện thực hóa giấc mơ sản xuất linh kiện bán dẫn khởi tạo bởi trí tuệ Việt."
Vận hành xuất sắc bằng dữ liệu và khởi nghiệp sáng tạo
FPT đã hoàn thành tốt các mục tiêu cam kết với Quý cổ đông.
2023 - Hiện thực hóa sứ mệnh
kiến tạo hạnh phúc
DC5 mở ra một tương lai không giới hạn cho FPT, mang lại lợi ích cho mỗi người và tất cả mọi người, mang lại thành công cho mỗi tổ chức và mọi tổ chức.