Thông điệp tổng giám đốc
Thông điệp Tổng giám đốc
Thách thức vẫn còn, nhưng cơ hội không ít. Năm 2023, chúng tôi đặt ra mục tiêu tăng trưởng doanh thu 18,8% và lợi nhuận tăng 18,2%.
2022 - Ánh sáng giữa vô định
Với DNA của những người làm công nghệ, chúng tôi còn quyết liệt khai phá những giới hạn mới.
2023 - Thấu hiểu sâu sắc, phục vụ thông minh, song hành bứt phá
FPT mong muốn và sẽ làm hết sức để tiếp tục song hành hiệu quả cùng Chính phủ, các tỉnh thành, tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên hành trình phát triển.