Định hướng ESG
Báo cáo ESG
Con số và hoạt động nổi bật
Môi trường làm việc hạnh phúc
Top 100
Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam
42.408
Việc làm ổn định
3.414.168
Giờ đào tạo nội bộ
Hành động vì môi trường xanh
70.000
Hợp đồng Điện tử
4.500
Cuộc họp trực tuyến
Trách nhiệm xã hội, doanh nghiệp
7.112
Tỷ VNĐ Nộp NSNN
171
Tỷ VNĐ Hỗ trợ cộng đồng
47.777
Người hưởng lợi
2.138
Đơn vị máu hiến tặng
100
Căn nhà Hạnh phúc
250
Cây cầu Nâng bước em đến trường
200
Học sinh nhập học Trường Hy Vọng
Định hướng và ưu tiên về ESG của Tập đoàn

Định hướng và những ưu tiên về ESG được xem là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của FPT và phản ánh vai trò và trách nhiệm của Công ty với các bên liên quan trọng yếu.

Do đó, khi xác lập những ưu tiên chương trình hành động trọng yếu về ESG, FPT đã nghiên cứu và tham chiếu với các bộ tiêu chuẩn phát triển bền vững đang được nhiều doanh nghiệp, quốc gia áp dụng. Trong báo cáo này, dựa trên đặc thù hoạt động kinh doanh, chúng tôi lựa chọn một số tiêu chuẩn của GRI Standards và 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc, để tham chiếu khi xác định các vấn đề trọng yếu và chương trình hành động nhằm mang đến những giá trị cao nhất cho các bên liên quan cũng như đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững của Tập đoàn nói riêng và đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế.

17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc, FPT ưu tiên tham chiếu
Góc độ tiếp cận, ưu tiên của FPT

Tạo thu nhập ổn định cho CBNV góp phần nâng cao mức thu nhập của ngành CNTT nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Song hành cùng cộng đồng nâng cao chất lượng cuộc sống.

Kết quả nổi bật

42.408 việc làm với thu nhập ổn địn.

171 tỷ VNĐ đóng góp cho cộng đồng.

100+ nhà Hạnh phúc tặng mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và hộ nghèo.

250 cây cầu Nâng bước em đến trường.

Góc độ tiếp cận, ưu tiên của FPT

Đầu tư nghiên cứu, phát triển các giải pháp giao thông thông minh, đô thị thông minh...

Kết quả nổi bật

Xây dựng và vận hành hệ thống vé tàu điện tử cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giúp người dân mua vé tàu và cập nhật thông tin hành trình mọi lúc, mọi nơi thông qua nhiều kênh thông tin như tin nhắn, ứng dụng điện thoại thông minh, email, hệ thống bảng điện tử tại sân ga, trên tàu...

Trung tâm điều hành và giám sát thông minh cho giao thông -  FPT.iTransp đang được triển khai và mang lại nhiều đổi mới cho giao thông tại các tỉnh/thành phố như: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Định, Cần Thơ...