Báo cáo thường niên 2022
Thông điệp Lãnh đạo
Ông Trương Gia Bình
Chủ tịch HĐQT
“Bước sang năm thứ 35, một cột mốc đáng tự hào, chúng tôi đặt mục tiêu cao hơn đó là trở thành tổ chức kiến tạo hạnh phúc. Chiến lược FPT 2023 - 2025 được mang tên DC5 - 135.”
Ông Trương Gia Bình
Chủ tịch HĐQT
“Bước sang năm thứ 35, một cột mốc đáng tự hào, chúng tôi đặt mục tiêu cao hơn đó là trở thành tổ chức kiến tạo hạnh phúc. Chiến lược FPT 2023 - 2025 được mang tên DC5 - 135.”
Ông Nguyễn Văn Khoa
Tổng giám đốc FPT
"Thách thức vẫn còn, nhưng cơ hội không ít. Năm 2023, chúng tôi đặt ra mục tiêu tăng trưởng doanh thu 18,8% và lợi nhuận tăng 18,2%."
"Thách thức vẫn còn, nhưng cơ hội không ít. Năm 2023, chúng tôi đặt ra mục tiêu tăng trưởng doanh thu 18,8% và lợi nhuận tăng 18,2%."
Khẳng định
vị thế toàn cầu
Điểm nhấn 2022
Doanh thu
44.010 tỷ VNĐ
23,4 %
Tổng LNTT
7.662 tỷ VNĐ
20,9%
Doanh thu chuyển đổi số
7.349 tỷ VNĐ
33,0%
Doanh thu Made by FPT
1.150 tỷ VNĐ
54,3%
Đóng góp NSNN
7.112 tỷ VNĐ
23,5%
Đóng góp cộng đồng
171 tỷ VNĐ
Khai phá
sức mạnh
công nghệ
Chiến lược phát triển
2023, năm thứ 35 trong hành trình phát triển,Tập đoàn đặt ra mục tiêu cao hơn, đó là Kiến tạo hạnh phúc với Chiến lược DC5 - 135.
Tiềm năng cơ hội phát triển ngành CNTT
Chi tiêu chuyển đổi số toàn cầu dự báo đạt 3.400 tỷ USD vào năm 2026 với tốc độ tăng trưởng CAGR trong giai đoạn 5 năm là 16,3%. Trong đó, gần 30% chi tiêu Chuyển đổi số trên toàn thế giới đến từ các ngành: Sản xuất theo Quy trình và Phân tách. Đặc biệt, robot sản xuất, vận hành tự động, tài sản tự phục hồi là các lĩnh vực có nhu cầu tiêu thụ cao nhất.
Chiến lược phát triển 2023 - 2025 của FPT
FPT sẽ đạt một triệu nhân lực chuyển đổi số tham gia phát triển và vận hành các dịch vụ, sản phẩm, giải pháp trong Tổ hợp số kiến tạo hạnh phúc trên phạm vi toàn cầu vào năm 2035.
Hình thành Tổ hợp số đem đến trải nghiệm, sản phẩm và dịch vụ tốt nhất và đúng nhất tới các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
Kế hoạch và định hướng năm 2023 của FPT
Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ sinh thái Made by FPT dựa trên các công nghệ lõi như Cloud, AI, Blockchain..., và mở rộng kênh bán hàng tới các đối tượng trong đa lĩnh vực ở trong và ngoài nước. Đồng thời, ứng dụng chuyển đổi số đẩy mạnh phát triển thương hiệu giáo dục FPT đảm bảo chất lượng đào tạo, nâng cao trải nghiệm của người học.
Phân tích hoạt động kinh doanh
Song hành cùng sự phát triển của đất nước, FPT đã chủ động, quyết liệt nắm bắt cơ hội, tư vấn, hợp tác, nghiên cứu, phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ mới hướng tới nâng cao năng lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và chuyển đổi số quốc gia, doanh nghiệp, góp phần kiến tạo hạnh phúc cho người dân Việt Nam.
Tỷ trọng doanh thu theo khối
(Đơn vị: tỷ VNĐ)
Tỷ trọng LNTT theo khối
(Đơn vị: tỷ VNĐ)
Công nghệ
Viễn thông
Giáo dục, đầu tư, khác
Quản trị
minh bạch, đẳng cấp
Quản trị công ty
Theo kết quả đánh giá về Phát triển bền vững do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thực hiện kỳ tháng 07/2022, tổng điểm quản trị công ty của FPT cao hơn 8 điểm phần trăm so với điểm trung bình của nhóm VN100, tương ứng lần lượt là 76% và 68%.
FPT
76 %
Trung bình ngành
75 %
Trung bình VN100
68 %
Báo cáo ESG
Định hướng và những ưu tiên về ESG được xem là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của FPT và phản ánh vai trò và trách nhiệm của Công ty với các bên liên quan trọng yếu.