Chiến lược phát triển
Chiến lược
phát triển
Chiến lược phát triển 2023 - 2025 của FPT
2023, năm thứ 35 trong quá trình phát triển, Tập đoàn FPT đặt ra mục tiêu cao hơn: Kiến tạo Hạnh phúc cùng với Chiến lược DC5-135 cho giai đoạn 2023 – 2025. DC5 là viết tắt của Digital Conglomerate 5.0 là tổ hợp số nhằm kiến tạo hạnh phúc cho mỗi con người, thành công cho mỗi tổ chức và cao hơn nữa là hưng thịnh cho quốc gia.
Chiến lược DC5
DC5 là viết tắt của Digital Conglomerate 5.0 là tổ hợp số nhằm kiến tạo hạnh phúc cho mỗi con người, thành công cho mỗi tổ chức và cao hơn nữa là hưng thịnh cho quốc gia. Chiến lược này của FPT hướng đến các mục tiêu lớn là:

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, giải pháp Chuyển đổi số giúp nâng cao hiệu suất công việc của các tổ chức và cá nhân.

Hình thành Tổ hợp số đem đến trải nghiệm, sản phẩm và dịch vụ tốt nhất và đúng nhất tới các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, với 5 yếu tố cốt lõi gồm: Công nghệ AI, Dữ liệu, Định danh, Giao tiếp, Điểm chạm.
Công nghệ AI - Thấu hiểu và hỗ trợ đưa ra các hành động, khuyến nghị cho khách hàng, người dùng cuối.
Tập hợp những công nghệ, giải pháp tốt nhất cùng các tri thức, hiểu biết FPT tích luỹ qua các dự án, dịch vụ quy mô lớn tại Việt Nam và quốc tế, trong đa dạng lĩnh vực.

Một triệu nhân lực chuyển đổi số tham gia trong Tổ hợp số Kiến tạo hạnh phúc, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong nước cũng như trên phạm vi toàn cầu.
Các chương trình, dự án trọng điểm trong giai đoạn 2023 - 2025
Các chương trình, dự án trọng điểm trong toàn Tập đoàn giai đoạn ba năm tới được tổ chức triển khai cân bằng trên cả ba khía cạnh: Kinh doanh - Quản trị - Công nghệ.
Kinh doanh
Song song việc phát triển DC5, FPT liên tục đổi mới sáng tạo và mở rộng kinh doanh trong tất cả các lĩnh vực, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Tại thị trường nước ngoài
FPT sẽ phát triển thêm các chi nhánh tại khu vực Mỹ Latin, Bắc Mỹ, Trung Đông và Đông Âu với mục tiêu mở rộng năng lực phục vụ 24/7 cho khách hàng toàn cầu và mở ra các tập khách hàng mới.

Nối tiếp thành công trong triển khai các dịch vụ chuyển đổi số, FPT đầu tư mạnh mẽ các giải pháp chuyển đổi số tập trung các lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe, Tài chính – Bảo hiểm và sản xuất ô tô. Song song đó, Tập đoàn tiếp tục phát triển các giải pháp Cloud và sản xuất thông minh cho khách hàng toàn cầu.
Tại thị trường trong nước
Với nhóm khách hàng Doanh nghiệp và Tổ chức, FPT tập trung phát triển, cải tiến các giải pháp ứng dụng Công nghệ và dữ liệu hỗ trợ quản trị bán hàng, chăm sóc khách hàng như: eKYC, Chatbot/VoiceBot, CDP và Loyalty; cũng như các giải pháp quản trị nội bộ hiệu quả như: iHRP, eSign/eContract và akaBot, kết hợp các hệ thống lõi (ERP, Sản xuất…), các giải pháp Chuyển đổi số phù hợp, Hạ tầng FPT Cloud và các gói giải pháp xử lý dữ liệu, AI thông minh. FPT xây dựng các gói giải pháp tích hợp toàn diện, hiệu quả cao và chi phí phù hợp với các doanh nghiệp trong giai đoạn kinh tế suy thoái toàn cầu.

Với khách hàng Cá nhân, FPT liên tục cải tiến và bổ sung các dịch vụ mới với định hướng mang lại trải nghiệm tốt nhất trong mỗi điểm chạm. Giai đoạn 2023 - 2025 hứa hẹn nhiều đổi mới mạnh mẽ trong dịch vụ đại chúng do FPT cung cấp. Khách hàng FPT sẽ được hưởng những lợi ích đa dạng từ hệ thống tích điểm Loyalty, các hệ thống AI Recommendation và khả năng kết nối tích hợp mở rộng với các đối tác bên thứ 3 trong toàn hệ sinh thái sản phẩm FPT.

Ngoài ra, với thế mạnh về công nghệ, quy trình và nhân lực, FPT cam kết luôn đồng hành và hỗ trợ Chính phủ cũng như các bộ ban ngành thực hiện các đề án chuyển đổi số, từng bước xây dựng các nền tảng và công nghệ quan trọng cho mô hình chính phủ số. Các giải pháp, dịch vụ số được FPT kiến tạo xuất phát từ chính nhu cầu thực tiễn, đảm bảo giải quyết bài toán của Chính phủ, bộ ngành, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số chung với mục tiêu cao nhất là tiết kiệm thời gian, chi phí và mang lại lợi ích cho cả nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
Quản trị
FPT tiếp tục triển khai các nhóm chương trình: Đào tạo, Nâng cao Quản trị và Chuyển đổi số nội bộ, tiếp nối từ giai đoạn 2021 - 2023.
Nhóm chương trình đào tạo
Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa hoạt động đào tạo nhằm bổ trợ, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thị trường và xã hội. Kết hợp đa dạng các hình thức đào tạo từ trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến với phương pháp học kiến tạo xã hội để đem lại hiệu quả tốt nhất cho người học. Năm 2022, toàn FPT đã hoàn thành 3,4 triệu giờ học, đạt trung bình 81 giờ học mỗi người.

Năm 2023, bên cạnh duy trì tỷ lệ tham gia và số giờ học trung bình cao, FPT tập trung đẩy mạnh các chương trình đào tạo chuyên sâu về công nghệ, đặc biệt với các chuỗi seminar với chuỗi hội thảo công nghệ như TechTalk, AI được triển khai hàng tháng.

Đồng thời, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nhân sự nhanh chóng, FPT làm mới và nâng cấp các chương trình đào tạo Cán bộ quản lý cấp trung, trang bị những kiến thức quản lý trọng yếu và cập nhật nhất.
Nhóm chương trình quản trị
Bao gồm các chương trình: Nâng cao năng lực và hiệu quả ngành, dọc quản trị, Chương trình khoán, Luân chuyển, Quản trị theo OKR (triển khai từ 2021), Talent Management và “Total Employee Well-being”.

Về nâng cao năng lực và hiệu quả ngành dọc quản trị, Tập đoàn tiếp tục cải tiến kênh thông tin, kết nối hoạt động thống nhất và phối hợp đồng bộ, nâng cao chất lượng và hiệu suất trong hoạt động của 11 ngành dọc, làm nền tảng cho tăng trưởng kinh doanh nhanh và bền vững.

Về quản trị theo mục tiêu và kết quả then chốt (OKRs), từng cá nhân, từng phòng ban, từng công ty thành viên cho tới Tập đoàn tiếp tục đặt ra những mục tiêu thách thức đi kèm với những hành động cụ thể và đánh giá kết quả theo tháng, theo quý nhằm thúc đẩy hành động và thích ứng linh hoạt trong vận hành tổ chức và triển khai công việc.

Về chương trình khoán, FPT tạo ra sự minh bạch và đúng đắn trong chi trả lương thưởng theo hiệu quả hoạt động. Qua đó tạo động lực cống hiến mạnh mẽ trong mỗi CBNV.

Về luân chuyển, các lãnh đạo, cán bộ quản lý ở tất cả các cấp trên toàn Tập đoàn sẽ tiếp tục được chuyển đổi vị trí với những thử thách, trải nghiệm mới nhằm duy trì sức sáng tạo, động lực cống hiến vì một mục tiêu chung. Chương trình năm 2023 được kết hợp cùng chương trình Talent Management nhằm xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận vững mạnh và luôn sẵn sàng cho các cơ hội mới.

Từ 2023, FPT triển khai chương trình “Total Employee Well-being” tái thiết kế tổng thể các chính sách phúc lợi, kết hợp với Trải nghiệm nhân viên nhằm tạo ra môi trường làm việc cạnh tranh, gắn kết và thừa hưởng và truyền tải những giá trị cốt lõi của Tập đoàn.
Nhóm chương trình chuyển đổi số
Là tập đoàn tiên phong chuyển đổi số tại Việt Nam, FPT không ngừng đầu tư cho các chương trình chuyển đổi số nội bộ, tiếp tục tạo môi trường, thúc đẩy và triển khai các sáng kiến số nhằm đẩy mạnh quá trình Chuyển đổi số trong nội bộ Tập đoàn theo phương pháp luận FPT Digital Kaizen. Việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản trị giúp Ban Lãnh đạo nắm bắt thông tin nhanh chóng, chính xác, hỗ trợ công tác ra quyết định kịp thời, nhờ vậy tối ưu hoạt động quản trị, vận hành.

42 chương trình Chuyển đổi số lớn đã được triển khai trong năm 2022 tại 08 công ty thành viên và 02 công ty liên kết, giúp tiết kiệm 158 tỷ đồng chi phí và gia tăng 83 tỷ đồng doanh thu. Khai thác dữ liệu, Tự động hoá và Chuyển đổi Cloud tiếp tục là trọng tâm các chương trình Chuyển đổi số nội bộ năm 2023 trong toàn FPT.
Công nghệ
Là công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam, FPT đón đầu những xu hướng công nghệ mới trên thế giới, dẫn dắt sự phát triển của thị trường công nghệ trong nước, đáp ứng nhu cầu bức thiết của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên toàn cầu, đồng thời tạo động lực tăng trưởng cho Tập đoàn trong dài hạn.

Với sứ mệnh mới Kiến tạo Hạnh phúc, Tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư, phát triển công nghệ theo các hướng sau:
5%
LNTT
Đầu tư cho R&D
20%
Doanh thu
Từ sản phẩm, dịch vụ mới
Phát triển hệ sinh thái công nghệ Made by FPT lấy hạnh phúc của người dùng làm kim chỉ nam
Các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp thuộc Made by FPT ứng dụng các công nghệ mới nhất, bao gồm AI, Blockchain, Cloud, Big Data, Hyper Automation, IoT hướng đến mục tiêu thấu hiểu một cách sâu sắc, phục vụ thông minh và mang lại giá trị tối đa cho 24 giờ và tất cả giai đoạn cuộc đời của các công dân số thời đại mới.

Với định hướng này, Tập đoàn sẽ tiếp tục tập trung phát triển cốt lõi công nghệ, dành ít nhất 5% lợi nhuận trước thuế năm liền trước để chi cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển. Năm 2022, FPT ban hành bổ sung chính sách khuyến khích và quản trị các dự án Đầu tư sản phẩm mới và đã phê duyệt chủ trương đầu tư các đề án giai đoạn 2023 – 2025. Mục tiêu hàng năm duy trì doanh thu từ các sản phẩm, dịch vụ mới đóng góp 20% doanh thu Tập đoàn.
Thúc đẩy Siêu Tự động hóa - Hyper Automation tạo ra các giải pháp vượt trội
Tập đoàn sẽ thúc đẩy Siêu Tự động hóa - Hyper Automation nhằm kiến tạo các giải pháp vượt trội cho khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực gắn liền với vận hành, sản xuất. Trong tương lai, Tập đoàn hướng đến kiến tạo các nhà máy, văn phòng thông minh, nơi mọi vấn đề trong vận hành - sản xuất đều được dự báo và phòng tránh kịp thời, chính xác, cũng như hình thành được cơ chế ngăn ngừa rủi ro sẽ xảy ra. FPT đã phát triển đầy đủ hệ sinh thái Tự động hóa thông minh (Intelligent Automation); Xử lý tài liệu thông minh (Intelligent Document Processing - IDP); Tích hợp AI giao tiếp giữa người và Bot (Conversational AI) giúp xử lý các tác vụ lặp lại nhàm chán.
Thay đổi cách mua sắm của mỗi người
Bằng công nghệ, FPT mang cửa hàng đến với mọi người bằng cách áp dụng thế mạnh của sàn thương mại điện tử trong sản xuất và tiêu thụ thực phẩm. Mô hình đi chợ kiểu mới của FPT - Sendo Farm có quy trình liền mạch, khép kín cùng mặt hàng phong phú đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm. Trong năm qua, Sendo Farm đã phục vụ 500.000 bữa ăn của hàng trăm nghìn khách hàng ở Hà Nội và TP HCM.
Gia tăng Cloud hóa và tích hợp AI vào Made by FPT
Tiếp tục Cloud hóa và tích hợp AI trong các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp Made by FPT, nhằm gia tăng hiệu suất cho các sản phẩm này, giúp khách hàng vận hành tốt hơn, mang lại sự đột phá cho doanh nghiệp.
Thúc đẩy DNA công nghệ
Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, “khởi nghiệp trong lòng doanh nghiệp”. Trong 05 năm qua, thông qua Giải iKhiến - Giải tìm kiếm, quảng bá và nhân rộng những sáng tạo của FPT, đã có 2.000 - 3.000 sáng kiến/mỗi năm được triển khai xuyên suốt trong toàn Tập đoàn, giúp tăng 30% năng suất lao động.