Ông Hampapur Rangadore Binod
Thành viên HĐQT độc lập

Trong năm 2022, Tập đoàn FPT đã tiếp tục duy trì thành tích tăng trưởng cao, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho tất cả các bên liên quan. Tốc độ tăng trưởng chung của Tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ cao thực sự mang tính đột phá và FPT nằm trong số ít công ty dẫn đầu ngành trong nhiều lĩnh vực. Ngay cả trong lĩnh vực Viễn thông và Giáo dục, chúng ta cũng đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể và bền vững. Ban Lãnh đạo và nhân viên FPT đang thể hiện niềm tin và cam kết với khách hàng dù thị trường đang có dấu hiệu chững lại. Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, FPT đã dồn lực cho các chiến lược trong vài năm tới và giờ đây các hành động để thực thi chiến lược đã đang được tiến hành với niềm say mê.

Bên cạnh sự xuất sắc trong kinh doanh, Tập đoàn FPT và những người đứng đầu Tập đoàn còn cho thấy tấm lòng tốt đẹp của mình khi trực tiếp gánh vác trách nhiệm với các em nhỏ mồ côi trong thời điểm khó khăn của đại dịch Covid-19 Những hành động này phản ánh một công dân doanh nghiệp rất có trách nhiệm với xã hội.

Trong suốt năm 2022, HĐQT đã triển khai thực hiện các nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua với hiệu quả cao, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Tập đoàn, mang lại lợi ích cho cổ đông và các bên, bất chấp những thách thức, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19.

HĐQT, Ban Điều hành và đội ngũ giám đốc nghiệp vụ đã có những tranh luận minh bạch và hiệu quả về nhiều chủ đề: các xu hướng kinh doanh và công nghệ cũng như các chiến lược, cách thức triển khai, tài chính, nhân sự, vận hành và M&A. Ngoài ra, HĐQT và Ban Điều hành sẵn sàng tiếp thu các kiến ​​nghị của các thành viên HĐQT độc lập về các hoạt động tài chính và đầu tư cũng như các mục tiêu kinh doanh năm 2023 và chiến lược trung hạn của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Ông Jean-Charles Belliol
Thành viên HĐQT độc lập
Ông Hiroshi Yokotsuka
Thành viên HĐQT độc lập

Năm 2022 nền kinh tế bị ảnh hưởng lớn do các biến thể mới của Covid-19 và xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên, FPT đã làm được những việc đáng ghi nhận và đạt được kết quả kinh doanh tốt. HĐQT đã thảo luận về bối cảnh chuyển động kinh tế toàn cầu và các xu hướng công nghệ, đồng thời góp phần vào việc thực thi các chiến lược quản lý. Trong chiến lược quản lý tương lai, hướng chiến lược tập trung vào hạnh phúc của nhân viên sẽ là một chủ đề đáng chú ý.